GBPUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 06.05.22 – 13.05.22

Kịch bản chính: xem xét các vị thế bán từ các đợt điều chỉnh dưới mức 1.2640 với mục tiêu là 1.2086 – 1.1900.

Kịch bản thay thế: đột phá và củng cố trên mức 1,2640 sẽ cho phép cặp tiền này tiếp tục tăng lên mức 1,3083 – 1,3288.

Phân tích: làn sóng đầu tiên có mức độ lớn hơn (1) được hình thành trên biểu đồ hàng ngày và sự điều chỉnh giảm dần tiếp tục phát triển dưới dạng sóng (2). Sóng С của (2) đang phát triển trên biểu đồ H4, với sóng thứ năm v của C hình thành như một phần của nó. Trên biểu đồ H1, một sự điều chỉnh cục bộ dường như đã hình thành khi làn sóng thứ tư ở mức độ nhỏ hơn (iv) của v và sóng (v) mức v của C đang diễn ra. Nếu giả định là đúng, cặp tỷ giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1.2086 – 1.1900. Mức 1,2640 là rất quan trọng trong kịch bản này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền này tiếp tục tăng lên mức 1,3083 – 1,3288.

Các bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *