Phân tích các cặp chính về kỹ thuật ngoại hối | 28 tháng 4 năm 2022

Không có điểm dừng đối với sự đi lên của chỉ số đô la Mỹ. Mức cao mới cao hơn được in trên biểu đồ và không có phản ứng giảm giá lớn nào. Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục chờ đợi sự điều chỉnh giảm trong chỉ số để có cơ hội tham gia các vị thế mua với đồng đô la Mỹ gần các mức hỗ trợ. Chúng tôi cho rằng, một đợt điều chỉnh giảm giá đã đến và các nhà giao dịch có thể muốn đứng ngoài cuộc ngay bây giờ.

EUR / USD

Tỷ giá EUR / USD mở rộng xu hướng giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1,0650 ngày hôm nay. Không có phản ứng tăng giá nào có nghĩa là xu hướng giảm giá có thể tiếp tục. Các nhà giao dịch sẽ đợi cặp tiền này thực hiện một sự điều chỉnh tăng giá để vào các vị thế bán. 1.0800, 1.0900 và 1.1000 là các mức tiềm năng để tham gia các vị thế bán.

Các cấp độ quan trọng của ngày hôm nay để xem:

Hỗ trợ: 1.0339

Kháng chiến: 1.0650, 1.0800, 1.0900

GBP / USD

GBP / USD in một mức thấp hơn nữa trên biểu đồ và cặp này hiện đang giao dịch dưới 1,2500. Một sự điều chỉnh tăng giá có thể xảy ra và các nhà giao dịch sẽ đợi gần 1,2625 và 1,2800 để có cơ hội tham gia các vị thế bán. Trong khi đó, tốt hơn là nên đứng ngoài cuộc nếu các nhà giao dịch không nắm giữ bất kỳ vị thế bán nào.

Hôm nay Mức độ quan trọng để xem:

Hỗ trợ: 1.2400, 1.2200

Kháng cự: 1.2500, 1.2625, 1.3000

USD / JPY

Việc hợp nhất USD / JPY dẫn đến một đột phá tăng giá. Cặp đôi này tăng thêm lợi nhuận và in một mức cao mới cao hơn trên biểu đồ. Một sự điều chỉnh giảm giá đã đến nhưng các nhà giao dịch tốt hơn nên tránh các vị thế bán vì cặp tiền này chỉ có thể tiếp tục đi lên mà không có sự điều chỉnh giảm giá lớn. Nếu cặp tiền bắt đầu điều chỉnh giảm thì 125,00 là mức để theo dõi phản ứng tăng giá.

Các cấp độ quan trọng của ngày hôm nay để xem:

Hỗ trợ: 126.00, 125.00, 120.00

Kháng cự: 130,00

AUD / USD

AUD / USD đóng cửa dưới mức hỗ trợ 0,7160 và có một xu hướng giảm trong ngày hôm nay. Nếu không có thay đổi nào đối với tình hình giảm giá thì cặp tỷ giá có thể tiếp tục thấp hơn và nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ 0,7000. Sự bứt phá và đóng cửa dưới 0,7000 là một xác nhận tiếp tục giảm giá. Tại thời điểm hiện tại, các nhà giao dịch sẽ coi mức 0,70000 là một vị trí thoát tiềm năng.

Hôm nay các cấp độ quan trọng để xem:

Hỗ trợ: 0,7000

Kháng cự: 0,7160, 0,7300, 0,7330

Các bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *