Phân tích giá GBP / USD: Những con bò đực đang tìm kiếm sự giảm giá từ cấu trúc hỗ trợ hàng ngày

Người ta giải thích rằng ” phe bò đã phá vỡ lớp kháng cự đầu tiên mà bây giờ được kỳ vọng sẽ hoạt động như một hỗ trợ khi kiểm tra lại. Nếu phe bò cam kết, thì mức phá vỡ 1,2650 sẽ khiến giá thầu bị vô hiệu từ đó đến 1,30. ”

Triển vọng trùng khớp với triển vọng tăng trên biểu đồ hàng tuần như phân tích trước được minh họa như sau:

Thị trường trực tiếp GBP / USD

Biểu đồ H1 GBP / USD

Từ quan điểm hàng giờ, giá đang trên đà điều chỉnh đáng kể của các xung động tăng giá. Tuy nhiên, giá rẻ hơn có thể chỉ khuyến khích nhiều nhà đầu cơ giá hơn và cuối cùng dẫn đến việc tiếp tục tăng giá hợp lưu với triển vọng tăng giá trên các khung thời gian cao hơn.

Các bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *